Interviews

"Als verkeerskundige moet je objectief blijven, maar ook je verkeerskundige mening durven geven."

Edward van Schooten,
gemeente Purmerend.

"Studeren was bijna een hobby. Ik vond het echt leuk om te doen."

Michel van Dijk,
Tauw b.v.

Lees hier het hele interview.

Open dag woensdag 13 mei
Wilt u meer weten over onze verkeerskundige deeltijdopleidingen? Dan bent u van harte welkom op onze open dag in Utrecht! We informeren u graag over alle mogelijkheden. U kunt op deze dag aan het team van NOVI al uw vragen stellen betreft instroom, vrijstellingen, eindresultaten etc. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich hier aanmelden. We zien u graag op 13 mei!
Mocht u op de aangegeven datum niet kunnen, neem dan contact met ons op via 076-5136644. We kunnen dan kijken naar andere mogelijkheden.

Nieuws

17 maart 2015
Verlenging accreditatie
In september 2014 heeft een visitatiecommissie NOVI Verkeersacademie bezocht, met het oog op de gewenste verlenging van onze accreditaties voor zowel de Associate degree-opleiding (tot verkeerskundig medewerker) als de bachelor-opleiding (tot verkeerskundige). En met gewenst resultaat: de commissie heeft het onderwijs op 16 kwaliteitsstandaarden beoordeeld, waarvan 9 met een goed en 7 met een voldoende. Naar aanleiding van onze positieve beoordeling heeft de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) onlangs besloten de inhoud en conclusies van de visitatiecommissie over te nemen en beide accreditaties te verlengen tot 29 januari 2021. Lees verder.
 
11 maart 2015
Drie afstudeerscripties
Begin februari hebben drie studenten hun scriptie met succes verdedigd. Rik Blok (Politie Midden-Nederland) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar ongevallen waar politievoertuigen bij waren betrokken, terwijl ze optische en geluidssignalen voerden. Rogier van den Boom (Rijkswaterstaat VCNL) heeft onderzocht in hoeverre de Engelse Puffin Crossing toepasbaar is in Nederland. Jelmer Vogd (Rijksvastgoedbedrijf) heeft de huidige en toekomstige ontsluiting van de marinehaven in Den Helder onderzocht, waarbij met name strenge toegangscontroles in de ochtendspits voor veel congestie zorgen. Lees verder.
 
4 maart 2015
VERKEERSNET Academy

VERKEERSNET en NOVI Verkeersacademie zijn vanaf heden een samenwerking aangegaan binnen VERKEERSNET Academy. VERKEERSNET Academy gaat themamiddagen organiseren met als doel om verkeersprofessionals in korte tijd te informeren over de actuele ontwikkelingen in de sector verkeer en vervoer. Tijdens de themamiddagen belichten sprekers vanuit verschillende invalshoeken een actueel onderwerp. Er is daarbij alle tijd voor het stellen van vragen of discussie. Lees verder.
 

  
3 februari 2015
Docentenbijeenkomst
Op 27 januari heeft de jaarlijkse docentenbijeenkomst plaatsgevonden. Dit wordt georganiseerd in het kader van professionalisering van de docenten en examinatoren. Tijdens zo’n bijeenkomst informeren wij de docenten over actuele ontwikkelingen en voorgenomen activiteiten. Docenten kunnen feedback geven, vragen stellen en suggesties doen ter verbetering van het onderwijs en de organisatie. Daarnaast is er dit jaar een workshop gegeven over het beoordelen van toetsopdrachten. Docenten hebben tijdens de workshops een aantal beoordelingsformulieren bekeken en ‘tops’ en ‘tips’ geformuleerd. Deze ‘tops’ en ‘tips’ worden door ons gebundeld en gedeeld met docenten als praktisch hulpmiddel
  

 

12 januari 2015
Volg losse modules
Met ingang van collegejaar 2014-2015 biedt NOVI Verkeersacademie ook de mogelijkheid om losse modules c.q. leerblokken te volgen: niet als student, maar als cursist. De modules zijn niet enkel gericht op het vergaren van kennis, maar vooral op het ontwikkelen van die vaardigheden, waar de moderne beroepspraktijk om vraagt. De leerstof is daarmee ook zeer interessant voor mensen die (nog) geen complete opleiding willen volgen, maar wel concrete beroepsproducten willen leren maken. Hierbij kun je denken aan het opstellen van verkeersbesluiten, het opzetten en analyseren van verkeersonderzoeken, het maken van verkeerskundige ontwerpen, het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen, het ontwikkelen van regelscenario’s en het maken van beleidsplannen. Klik hier om de losse modules te bekijken.
 
   
11 november 2014
NOVI Verkeersacademie op Dag van Verkeer & Mobiliteit
Op 27 november staat NOVI Verkeersacademie met een stand op de Dag van Verkeer en & Mobiliteit (Stand 2.125) in Houten. Daarnaast geeft programmamanager Bo Boormans de lezing 'NOVI Verkeersacademie biedt nu ook losse modules aan'. De lezing is om 13.00 uur in de Elzenzaal. Klik hier voor meer informatie en om u te registreren voor de lezing.
 

 

 
16 oktober 2014
NOVI Verkeersacademie hoog genoteerd in de KEUZEGIDS HBO 2015  
De KEUZEGIDS HBO is een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. In de keuzegids van 2015 is voor het eerst een speciaal ‘deeltijdkatern’ opgenomen. Hierin zijn feiten en oordelen over de 400 grootste deeltijd- en duale bachelor opleidingen in het hbo te vinden. Hogeschool NOVI staat op de derde plek in de top 5 van kleine aanbieders van deeltijdopleiding, met maar liefst 81,5 van de 100 punten.
NOVI Verkeersacademie is opgenomen in de ranglijst (Chemie & Biologie), Techniek. Onder de noemer Verkeer en Logistiek staat NOVI Verkeersacademie bovenaan! In het bijzonder het oordeel over Vaardigheden wordt als sterk aangemerkt in vergelijking met alle andere deeltijdopleidingen. Daarnaast wordt het programma, de toetsing, de docenten, de voorbereiding op de loopbaan, de informatievoorziening en contact als bovengemiddeld beoordeeld. Voor NOVI Verkeersacademie betekent dit een score van 74 van de 100 punten, wat bijna genoeg was voor het predikaat ‘topopleiding’. Het streven is om die status volgend jaar, als NOVI Verkeersacademie 10 jaar bestaat, wel te behalen.
Bron: www.keuzegids.org
 

 

 

Lesgeven binnen NOVI Verkeersacademie?


Voor onze opleidingen en cursussen zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe docenten. lees verder.

Heeft u interesse om in onze database van potentiele docenten opgenomen te worden? Dan kunt u het formulier invullen. Zodra er een vacatuer ontstaat, zoeken we eerst in deze database.