Ga snel naar:

Welkom

NOVI Verkeersacademie is onderdeel van NOVI Hogeschool en richt zich sinds haar oprichting in 2005 speciaal op het opleiden van professionals voor het brede werkveld van Verkeer en Mobiliteit. Uniek aan onze opleidingen is dat de student deze in combinatie met zijn of haar baan kan volgen. De student kan zelf bepalen hoeveel tijd hij of zij aan de opleiding wil besteden: dat kan variëren van het volgen van één of meerdere (losse) modules tot het voltooien van de complete bachelor opleiding.

We bieden namelijk drie in elkaar overlopende opleidingen aan:

de CROW/NOVI Opleiding Verkeerskunde (mbo4+)
  deze wordt in samenwerking met CROW aangeboden en bestaat uit 9 inleidende modules die binnen één jaar kunnen worden afgerond. De opleiding is geschikt voor mensen die in aanvulling op hun huidige werkzaamheden met verkeerstechnische thematieken worden geconfronteerd;
   
de Associates degree opleiding tot Verkeerskundig medewerker (hbo-5)
  deze omvat 25 modules, waaronder de CROW/NOVI modules, die binnen twee jaar kan worden afgerond en geschikt is medewerkers die willen worden opgeleid tot verkeerskundig medewerker. De opleiding bestaat uit 120 ECTS (studiepunten) en is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie);
   
de Bachelor opleiding tot Verkeerkundige (hbo-6)
 

deze omvat 40 modules, waaronder alle Ad-modules, die binnen vier jaar kan worden afgerond en geschikt is voor mensen die willen worden opgeleid tot all round verkeerskundige. De opleiding bestaat uit 240 ECTS (studiepunten) en is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie);

Gemiddeld heeft een student om de week één contactdag op NOVI Hogeschool te Utrecht, de rest van de studie verloopt via zelfstudie en het maken van opdrachten. De leeftijd van onze studenten varieert van ‘begin twintig’ tot ‘eind vijftig’.

De opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met partners uit de verkeerskundige praktijk. Deze partners zorgen voor een actuele, functiegerichte inhoud van de verschillende onderdelen van de opleidingen. Bovendien zijn onze docenten allen werkzaam binnen het verkeerskundige werkveld en beschikken over uitgebreide, relevante praktijkervaring. De studenten krijgen verkeerskundige vakken maar kunnen ook werken aan vaardigheden zoals bijvoorbeeld communicatie en oplossingsgericht werken. Alle te ontwikkelen competenties zijn zorgvuldig afgestemd op het beoogde afstudeerniveau en het daarbij behorende beroepsprofiel.

Een belangrijk uitgangspunt van alle opleidingen is om leren en werken te verbinden. Tijdens de collegedagen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen voorbeelden, ervaringen en vragen van deelnemers en docenten. Deze verbinding is cruciaal voor de uiteindelijke toepassing van het geleerde in de praktijk.