Instroomtraject hbo-ers

Personen die in het verleden een hbo- of wo-opleiding aantoonbaar voor minimaal 75% (180 ECTS) hebben afgerond, kunnen direct tot het derde jaar van de bachelor-opleiding Verkeerskunde worden toegelaten. Als bewijs worden enkel officiële cijferlijsten en/of getuigschriften geaccepteerd.

Het studieprogramma bestaat uit alle leerblokken van het derde en vierde leerjaar van de opleiding Verkeerskunde, aangevuld met het schakelblok BVK31. Het schakelblok BVK31 is een verzameling van relevant geachte thema’s uit de onderbouw. De lesdagen van dit blok zijn verdeeld over het hele derde studiejaar.

Voor studenten die gebruik maken van het ‘Instroomtraject hbo-ers’ geldt de­zelf­de vrijstellingsprocedure als voor overige studenten: voor leerblokken waar­van de student de leerstof aantoonbaar beheerst kan hij vrij­stel­ling aanvragen.

Kosten voor het volgen van het schakelblok zijn in totaal € 790,00 (vrijgesteld van BTW). Deze kosten zijn additioneel aan de jaarlijkse studiekosten.

Informatie:
Denkt u in aanmerking te komen voor toelating tot dit traject voor zij-instromers, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@verkeersacademie.com of (076) 513 66 44. Op basis van een intake-gesprek wordt beoordeeld of u aan de criteria voldoet.