Instroomtraject hbo-ers

Personen die in het verleden een hbo- of wo-opleiding aantoonbaar voor minimaal 75% (180 ECTS) hebben afgerond, kunnen direct tot het derde jaar van de bachelor-opleiding Verkeerskunde worden toegelaten. Als bewijs worden enkel officiële cijferlijsten en/of getuigschriften geaccepteerd.

Voor studenten die gebruik maken van het ‘Instroomtraject hbo-ers’ geldt de­zelf­de vrijstellingsprocedure als voor overige studenten: voor leerblokken waar­van de student de leerstof aantoonbaar beheerst kan hij vrij­stel­ling aanvragen.

Informatie:

Denkt u in aanmerking te komen voor toelating tot dit traject voor zij-instromers, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@verkeersacademie.com of (076) 513 66 44. Op basis van een intake-gesprek wordt beoordeeld of u aan de criteria voldoet.