Privacy

Laatste wijziging: 30 mei 2018

NOVI Verkeeracademie, gevestigd aan Zonnebaan 9 3542 EA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postbus 3559
4800 DN Breda
 +31 76 513 66 44
info@verkeersacademie.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

NOVI Verkeeracademie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens (van uw werk)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Hoogst genoten opleiding (zo kunnen wij bepalen welke studiegids voor u van belang is)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld doordat u zich inschrijft voor een van onze opleidingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verkeersacademie.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NOVI Verkeeracademie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van specifieke informatie (zoals studiegidsen). Wij vragen u vooraf expliciet akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een aanvraagformulier invult op onze website.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • NOVI Verkeeracademie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. U geeft hiervoor expliciet toestemming wanneer u het plaatsen van cookies toestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

NOVI Verkeeracademie  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NOVI Verkeeracademie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NOVI Verkeeracademie,  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens 

Bewaartermijn

Reden

N.a.w. gegevens en e-mail adres op verzendlijst specifieke promotionele informatie

Zolang u ingeschreven blijft voor de verzendlijst van de specifieke promotionele informatie. U kunt zich altijd afmelden via de link ‘afmelden’ onder in de e-mails.

Gepersonaliseerd toezenden van de door u aangevraagde promotionele informatie. Aanbieden van relevante vervolginformatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

NOVI Verkeeracademie  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NOVI Verkeeracademie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens worden deels opgeslagen op servers buiten de Europese Unie, te weten de Verenigde Staten. Het gaat om servers van clouddienstverleners:

 • Google
 • HighRise

Deze partijen zijn gecertificeerd onder het verdrag EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NOVI Verkeeracademie  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NOVI Verkeeracademie  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door derden, te weten Google (Google Analytics).

 

Google Analytics

Cookienaam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NOVI Verkeeracademie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verkeersacademie.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NOVI Verkeeracademie,  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NOVI Verkeeracademie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld standaard een veilige (HTTPS) verbinding op onze website. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verkeersacademie.com