Losse Modules

NOVI Verkeersacademie is opgericht voor studenten, die binnen het werkveld Verkeer en Mobiliteit naar een hoger werk- en denkniveau willen groeien. Het onderwijs is intensief en het programma is zodanig samengesteld, dat dat binnen twee (Ad, hbo-5 niveau) of vier jaar (bachelor, hbo-6 niveau) het gewenste getuigschrift kan worden behaald.

Maar NOVI Verkeersacademie biedt ook de mogelijkheid om losse modules c.q. leerblokken te volgen: niet als student, maar als cursist. De modules zijn gericht op het vergaren van de benodigde kennis, maar bovenal op het ontwikkelen van die vaardigheden, waar de moderne beroepspraktijk om vraagt. De leerstof is daarmee ook zeer interessant voor mensen die (nog) geen complete opleiding willen volgen, maar wel concrete beroepsproducten willen leren maken. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van verkeersbesluiten, het opzetten en analyseren van verkeersonderzoeken, het maken van verkeerskundige ontwerpen, het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen, het ontwikkelen van regelscenario’s en het maken van verkeers(veiligheids)plannen.

Het volgen van losse modules heeft de volgende voordelen:
• als ‘cursist’ hoef je je niet in te schrijven als student, en er gelden dus ook geen
   toelatingseisen;
• cursisten kunnen zelf de volgorde en snelheid bepalen, waarmee modules worden
   gevolgd;

• de modules worden altijd met een tentamen of opdracht afgesloten, waarmee officiële
   studiepunten (ECTS genoemd) kunnen worden verdiend, en niet zoals bij cursussen enkel
   een ‘bewijs van deelname’;
• de modules bieden een laagdrempelige kennismaking met de geaccrediteerde opleidingen
   van NOVI Verkeersacademie, en met de unieke prestatiegerichte sfeer die ‘leren’ zo
   interessant maakt.

NOVI Verkeeracademie kent twee typen losse modules:

CROW/NOVI Modules Verkeerskunde, geschikt voor cursisten met een mbo-4 opleiding die kennis willen maken met het werkveld Verkeer en Mobiliteit;

Ad en hbo Modules, geschikt voor cursisten die al over een brede basiskennis op het gebied van Verkeer en Mobiliteit beschikken en zich verder willen verdiepen in ontbrekende thema's.

Planning

Wilt u op de hoogte worden gehouden van data, stuur dan een bericht naar info@verkeersacademie.com. 

Klik hier voor de najaarsplanning voor studiejaar 2018-2019.