Ad Modules

Deze modules maken deel uit van het tweede studiejaar van de Ad-opleiding en bieden een specifieke verbreding of verdieping van een NOVI/CROW module: 

Verkeer en omgeving (VPL21)

 
met aandacht voor omgevingsanalyse, ruimtelijke inrichting en aanpalende disciplines
Ruimtelijk juridisch kader (OGR21)

 
met aandacht voor ruimtelijke wet- en regelgeving voor verkeersprojecten en bestemmingsplannen
Verkeersbesluiten (VRE22)

 
met aandacht voor het leren opstellen van een verkeersbesluit
Verkeerskundig ontwerp (VOW21)

 
met aandacht voro het ontwerpproces en het maken van een verkeerskundig ontwerp
Ontwerp verkeerslichtenregeling (VRT21)

 
met aandacht voor de ontwikkeling van steden en dorpen, kwaliteit openbare ruimte en verkeersstructuren;
 
Tijdelijke verkeersmaatregelen (VMM23)

 
met aandacht voor het ontwerpen en beoordelen van omleidingsroutes en -plannen
Geluid- en emissieberekening (GEB21)

 
met aandacht voor het berekenen en beoordelen van de externe effecten van verkeer