Ga snel naar:

  Bachelor Modules

Deze modules maken deel uit van de bovenbouw van de bachelor-opleiding en hebben veelal een beleidsmatige invulling: 

Mobiliteit (MOB41)

 
met aandacht voor de ontwikkelingen in mobiliteit en het beoordelen en bijsturen van beleid
Verkeersplanologie (VPL41)

 
met aandacht voor locatiekeuze, ontwerpconcepten en het ontwikkelen van verkeersstructuren
Verkeersveiligheidsbeleid (VVH41)

 
met aandacht voor een integrale, proactieve beleidsmatige aanpak van verkeersonveiligheid
Netwerkmanagement (VMM41)

 
met aandacht voor huidige en toekomstige ontwikkelingen in dynamisch verkeersmanagement