Bachelor Modules

Deze modules maken deel uit van de bovenbouw van de bachelor-opleiding en hebben veelal een beleidsmatige invulling: 

Methoden en Technieken (MT31)

 
met aandacht voor statistisch onderzoek en het verwerken van grote hoeveelheden data
Verkeersmodellen (VML31)

 
met aandacht voor het bouwen, hanteren en interpreteren van een verkeersmodel
Mobiliteit (MOB41)

 
met aandacht voor de ontwikkelingen in mobiliteit en het beoordelen en bijsturen van beleid
Ruimtelijke ontwikkeling (RO32)

 
met aandacht voor nationaal, provinciaal en regionaal ruimtelijk beleid
Ruimtelijke ordening (RO33)

 
met aandacht voor plannen en procedures binnen het gemeentelijk beleid
Verkeersplanologie (VPL41)

 
met aandacht voor locatiekeuze, ontwerpconcepten en het ontwikkelen van verkeersstructuren
Verkeersveiligheidsbeleid (VVH41)

 
met aandacht voor een integrale, proactieve beleidsmatige aanpak van verkeersonveiligheid
Integraal ontwerp (VOW31)

 
met aandacht voor het maken van een integraal verkeerskundig ontwerp voor een complexe situatie
Netwerkmanagement (VMM41)

 
met aandacht voor huidige en toekomstige ontwikkelingen in dynamisch verkeersmanagement
Parkeerbeleid (PBL31)

met aandacht voor het opstellen en implementeren van parkeerbeleidsplannen voor auto en fiets

Openbaar vervoer (OV31)

met aandacht voor potentie, beleid, organisatie en exploitatie van openbaar vervoer

Financien (FIN31)

met aandacht voor overheidsfinancien en financieringsbronnen voor verkeersbeleid

Beleidsevaluatie (VBL31)

met aandacht voor het bestuurlijk afwegingsproces en het toepassen van multi-criteria evaluatie