CROW/NOVI Modules Verkeerskunde

Verkeer en Mobiliteit is een werkveld, waarvoor nagenoeg geen geschikte mbo-opleidingen bestaan. Mbo-ers die na verloop van tijd met dit interessante vakgebied in aanraking komen, hebben veelal infratechniek gestudeerd, elektro, wegenbouw of bijvoorbeeld cultuurtechniek. Zij werken als tekenaar, werkvoorbereider, beheerder, planner, verkeersinspecteur, rijschoolhouder of bijvoorbeeld vergunningverlener. Als zij binnen ons vakgebied aan de slag willen, missen zij daarvoor de vakinhoudelijke basiskennis.

Speciaal voor deze groep geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om een of meerdere CROW/NOVI Modules Verkeerskunde te volgen. Deze modules gaan steeds over een specifiek verkeerskundig thema, dat in de volle breedte aan bod komt en een goede basis legt voor verdere verdieping. De modules vormen een uitdagende mix van theorie en praktijk. Ze kunnen zonder vooropleiding worden gevolgd, een gezonde interesse volstaat.

De negen CROW/NOVI Modules Verkeerskunde zijn:

Verkeersveiligheid

 
met aandacht voor verkeersgedrag, verkeersonveiligheid, ongevalsanalyse, Duurzaam Veilig en verkeersveiligheidsplannen;
 
Mobiliteit

 
met aandacht voor verplaatsingsmotieven, modal split, educatie en campagnes;
 
Verkeersbeleid

 
met aandacht voor het bestaande verkeersbeleid en hoe en door wie nieuw beleid tot stand komt;
 
Verkeersrecht

 
met aandacht voor Wegenwet, RVV, BABW en gevolgen van verkeersmaatregelen;
 
Stedenbouw

 
met aandacht voor ontwerpopvattingen, kwaliteit openbare ruimte en verkeersstructuren;
 
Verkeersonderzoek

 
met aandacht voor keuze, planning en toepassing van de juiste methode;
 
Verkeersontwerp

 
met aandacht voor ontwerpeisen, richtlijnen, dwarsprofielen en maatregelen;
 
Verkeerslichten

 
met aandacht voor ontwerp, prioriteit, werking en kwaliteit van moderne regelingen;
 
Verkeersmanagement

 
met aandacht voor verkeersstromen, gebiedsgericht benutten, wegkant- en voertuigsystemen en typen maatregelen.
 

Cursisten die minimaal acht (8) modules met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen het
CROW/NOVI Diploma Verkeerskunde door NOVI Verkeersacademie uitgereikt.