CROW/NOVI Modules

Deze modules zijn in samenwerking met CROW ontwikkeld en gaan steeds over een specifiek verkeerskundig thema, dat een goede basis legt voor verdere verdieping. Ze kunnen zonder vooropleiding en in willekeurige volgorde worden gevolgd.

De negen CROW/NOVI Modules Verkeerskunde zijn:

Verkeersveiligheid (VVH10)

 
met aandacht voor verkeersgedrag, verkeersonveiligheid, ongevalsanalyse, Duurzaam Veilig en verkeersveiligheidsplannen;
 
Mobiliteit (MOB10)

 
met aandacht voor verplaatsingsmotieven, beïnvloeding van modal split, educatie en campagnes;
 
Verkeersbeleid (VBL10)

 
met aandacht voor het bestaande verkeersbeleid en hoe en door wie nieuw beleid tot stand komt;
 
Verkeersrecht (VRE10)

 
met aandacht voor Wegenwet, RVV, BABW en gevolgen van verkeersmaatregelen;
 
Stedenbouw (SDB10)

 
met aandacht voor de ontwikkeling van steden en dorpen, kwaliteit openbare ruimte en verkeersstructuren;
 
Verkeersonderzoek (VOZ10)

 
met aandacht voor keuze, organisatie en toepassing van de juiste methode;
 
Verkeersontwerp (VOW10)

 
met aandacht voor ontwerpeisen, richtlijnen, dwarsprofielen en maatregelen;
 
Verkeerslichten (VRT10)

 
met aandacht voor ontwerp, prioriteit, werking en kwaliteit van moderne regelingen;
 
Verkeersmanagement (VMM10)

 
met aandacht voor verkeersstromen, gebiedsgericht benutten, wegkant- en voertuigsystemen en typen maatregelen.
 

Cursisten die minimaal acht modules met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen het
CROW/NOVI Diploma Verkeerskunde uitgereikt.