Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

Lesdata:
06 sept. 2019 - n.m.
20 sept. 2019 - n.m.
04 okt. 2019 - n.m.
18 okt. 2019 - n.m.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.075 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

5 ECTS

Beleidsevaluatie (VBL31)

In de module Beleidsevaluatie leert u om afwegingen te maken, te onderbouwen en te communiceren en de afwegingen van andere te doorgronden. Daardoor raakt u beter in staat om een strategie uit te zetten die bijdraagt aan het bereiken van de doelen van uw organisatie. Verschillende evaluatiemethoden passeren de revue en op de Multi-criteria evaluatie wordt expliciet ingezoomd. Tijdens de module komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de fases die een afwegingsvraagstuk doorloopt: de beleidslevenscyclus;
  • het verschil tussen ex ante en ex post beleidsevaluaties;
  • de plaats van evaluatiemethoden in de beleidslevenscyclus;
  • een overzicht van ex ante evaluatiemethoden en hun bruikbaarheid in elke fase van een beleidsproces / afwegingsvraagstuk;
  • multicriteria-evaluatie als techniek;
  • multicriteria-evaluatie als beeldspraak voor elk beleids/ afwegingsproces.

Na afloop van de module bent u in staat om:

  • bij de aanpak van verkeerskundige problemen rekening houden met het bestuurlijk afwegingsproces;
  • eigen afwegingen zodanig te maken, te beargumenteren en te communiceren dat keuzes ook daadwerkelijk worden overgenomen;
  • de techniek multi-criteria-evaluatie  te kunnen toepassen, de uitkomsten te interpreteren/ beoordelen en erover te rapporteren/adviseren;
  • te analyseren hoe het beleidsproces in elkaar zit met concepten die in multi-criteria-evaluatie een belangrijke rol spelen.

De module wordt afgesloten door een toetsopdracht. Voor deze opdracht maakt u een beleidsnotitie waarin een afwegingsvraagstuk uit uw eigen werkpraktijk op een dusdanige manier aan de doelgroep wordt voorgelegd dat de, door u, voorgestelde keuze wordt overgenomen. Aan de beleidsnotitie is een bijlage gehecht waarin een multi-criteria evaluatie is uitgewerkt.


Terug naar overzicht