Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 860 vrijgesteld van BTW

(exclusief aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Financiën (FIN31)

Where is the money?’ Deze vraag leert de docent u tijdens de module te beantwoorden. Voor ieder idee of project geldt immers, dat het ongerealiseerd blijft als het geld niet is geregeld. Het is dus cruciaal om in een vroegtijdig stadium na te denken over de financiering. Bij elk idee of project gaat het erom te duiden welke belangen er gediend worden en waar financieringsmogelijkheden zitten, zodat er uiteindelijk een projectfinanciering gerealiseerd wordt. Tijdens deze module lichten we aan u toe hoe overheidsfinanciën er uit zien en welke processen een rol spelen rondom financiering van projecten.

Na afloop bent u in staat om:

  • binnen een begroting financieringsbronnen te vinden voor een bepaalde verkeersmaatregel, zodat u een dekkingsvoorstel kan voorbereiden;
  • belangen en belanghebbenden voor een project in kaart te brengen, zodat inzichtelijk wordt wie een voordeel hebben bij dit project.

Tussen de colleges door bestudeert u het lesmateriaal en beantwoordt u hierover een aantal verwerkingsvragen. Daarnaast analyseert u voor een concrete situatie welke financieringsbronnen aan te spreken zijn en/of waar kansen voor financiering zitten. Uw analyse wordt beoordeeld en van feedback voorzien door de docent.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven modules