Data

Deze module bestaat uit 4 dagdelen van elk 3 uur.

De module wordt weer aangeboden in studiejaar 2019 - 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.075 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

5 ECTS

Integraal ontwerp (VOW31)

Het ontwerpproces is een afwegingsproces, waarin onder andere technische randvoorwaarden, Duurzaam Veilig en wensen van belanghebbenden centraal staan. De richtlijnen uit handboeken kunnen echter vaak niet direct worden toegepast en belangen van betrokkenen, zoals de weggebruikers, bewoners of de politiek, zijn veelal tegenstrijdig. Binnen dit complexe speelveld van richtlijnen, wensen en doelen is het de taak van de ontwerper om voor elke situatie het best haalbare ontwerp te maken.

Binnen de module staat het toepassen van ontwerpprincipes in een complexe situatie centraal. Na afloop bent u in staat om:

  • kruispuntoplossingen vorm te geven en in te passen met het oog op een veilige en efficiënte doorstroming van het gemotoriseerde verkeer;
  • infrastructuur en voorzieningen voor verschillende vervoersmodaliteiten, zoals auto, fietsers, voetgangers en de bus vorm te geven en in te passen;

Tijdens de module ligt de nadruk op het zelf doen. U gaat dan ook aan de slag met een complexe casus (een stationsgebied) waarvoor u voor een geschikte aansluiting van verkeer met de ruimte moet zorgen.

De module is geschikt voor mensen die willen leren de basisprincipes toe te passen in een complexe omgeving of bijvoorbeeld voor beleidsmedewerkers, die betrokken zijn bij het afwegingsproces en zorg dragen voor de onderbouwing van gemaakte ontwerpkeuzes. Basisprincipes van ontwerp, zoals Duurzaam Veilig en ontwerprichtlijnen, worden als bekend verondersteld.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven modules