Data

Deze module bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur.

Lesdata:
- 13 sept. 2019 v.m.
- 27 sept. 2019 v.m.
- 11 okt. 2019 v.m.
-   1 nov. 2019 v.m.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.505 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

7 ECTS

Mobiliteit (MOB41)

In deze module leert u hoe mobiliteit ontstaat en verklaard kan worden. De mobiliteitsontwikkelingen van de afgelopen jaren komen aan de orde maar er wordt ook gekeken naar de huidige situatie en de toekomst. Hoe moeten deze ontwikkelingen in mobiliteit worden beoordeeld? En hoe beoordeel je beleid dat de huidige en toekomstige ontwikkelingen wil bijsturen? Bovendien leert u hoe u een helder betoog kunt schrijven over een mobiliteitsvraagstuk.

Na afloop bent u in staat om:

  • een betoog te schrijven over een vraagstuk dat betrekking heeft op mobiliteit;
  • een mobiliteitsvraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten en theorieën te benaderen;
  • uw mening over een vraagstuk te onderbouwen met relevante literatuur.

De module wordt afgerond met een opdracht.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven modules