Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

Lesdata:
15 nov. 2019 - v.m.
29 nov. 2019 - v.m.
13 dec. 2019 - v.m.

Instroomeisen

VRT11 of vergelijkbare werkervaring

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 860 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen boeken)

ECTS

4 ECTS

Ontwerp verkeerslichtenregeling

De module Ontwerp verkeerslichtenregeling (VRT21) heeft tot doel om studenten te leren, hoe zij een kruispuntanalyse van een geregeld kruispunt kunnen uitvoeren en met behulp van een gangbaar computerprogramma een verbeterd ontwerp kunnen maken. Op basis van de analyse ontwikkelt de student een drietal vormgevings- en/of regelingsvarianten, die tot doel hebben de verkeersafwikkeling te verbeteren. Deze varianten worden in de vorm van een nieuwe verkeerslichtenregeling uitgewerkt in een adviesverslag, dat voor de wegbeheerder bestemd is. Tijdens dit vak wordt gewerkt met het programma COCON. Een (tijdelijke) licentie voor dit programma wordt door de opleiding verstrekt.

De student is na afloop van dit vak in staat om:

  • relevante verkeersregeltechnische begrippen te hanteren;
  • oplossingsrichtingen te benoemen voor een oververzadigd kruispunt;
  • het computerprogramma COCON (op kruispuntniveau) te gebruiken;
  • verschillende kruispunt- en regelingvarianten te ontwikkelen en door te rekenen, zodat hij een principe ontwerp met voldoende capaciteit kan maken;
  • een beredeneerde keuze te maken voor de toepassingsmogelijkheden van verschillende speciale verkeersregeltechnische voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer.

Het vak wordt afgerond met een opdracht, waarin al deze aspecten aan bod komen.


Terug naar overzicht

Inschrijven modules