Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur en wordt afgesloten met een tentamen.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

De kosten voor deze module:
€ 1.100,- vrijgesteld van BTW.
(inclusief lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Verkeersontwerp (VOW10)

In Nederland zijn ontwerprichtlijnen ontwikkeld en vastgelegd in handboeken, waaronder publicaties van het CROW. Basis voor deze richtlijnen vormen onder andere de wegcategorisering volgens Duurzaam Veilig, waarbij herkenbaarheid en uniformiteit van de inrichting van wegen belangrijke uitgangspunten zijn. De toepassing van deze uitgangspunten leidt tot een aantal ontwerpeisen per wegcategorie. Tijdens deze basismodule worden de ontwerpprincipes van Duurzaam Veilig en ontwerprichtlijnen toegelicht.

De essenties van dit leerblok zijn:

  • kenmerken van weggebruikers;
  • categorisering van wegen;
  • basiskenmerken verkeersaders en verblijfsgebieden;
  • ontwerp van fiets- en voetgangersvoorzieningen.

U bent na afloop in staat om:

  • de uitgangspunten van wegcategorisering te benoemen;
  • een keuze uit beschikbare ontwerpelementen te maken;
  • gangbare ontwerprichtlijnen toe te passen;
  • bij het ontwerp rekening te houden met de verschillende modaliteiten.

Dit leerblok wordt afgesloten met een tentamen.

Terug naaar overzicht

Inschrijven modules