Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 860 vrijgsteld voor BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen literatuur)

ECTS

4 ECTS

Openbaar vervoer (OV31)

De module Openbaar Vervoer (OV31) heeft tot doel om cursisten te leren hoe het openbaar vervoer in Nederland is georganiseerd en op welke wijze ‘algemene’ mobiliteitsvraagstukken met behulp van openbaar vervoer kunnen worden aangepakt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de gebruikseisen voor verschillende vormen van openbaar vervoer, concessiegebieden, de OV-autoriteit, kernhaltes, ketenmobiliteit, exploitatiebegroting, marketing en aan de kwetsbaarheid van de dienstregeling voor verstoringen.

De student is na afloop van deze module in staat om:

  • het reizigerspotentieel van een gebied in kaart te brengen;
  • een vervoerplan voor een concessiegebied op te stellen;
  • een ov-netwerk te ontwerpen, inclusief lijnennet en dienstregeling;
  • rijtijden te berekenen;
  • exploitatiekosten, reizigersopbrengsten en kostendekkingsgraad te berekenen;
  • en (globaal) marketingplan op te stellen, gericht op behoud van bestaande reizigers en aantrekking van nieuwe reizigers.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven modules