Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 860 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Parkeerbeleid (PBL31)

De module Parkeerbeleid (PBL31) heeft tot doel om cursisten te leren hoe de actuele problematiek van geparkeerde voertuigen en fietsers in kaart kan worden gebracht en met behulp van een par­keer­beleidsplan kan worden aangepakt. Hierbij wordt nader ingegaan op diverse vormen van parkeren, wensen van de verschillende stake-holders, parkeeronderzoek, parkeernormen, parkeerrouting, parkeerregulering en diverse te nemen maatregelen.

De student is na afloop van deze module in staat om:

  • de actuele parkeerproblematiek zowel kwalitatief als kwantitatief in kaart te brengen;
  • een parkeerbeleidskader op te stellen en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een parkeervisie;
  • een parkeerbeleidsplan op te stellen,
  • te participeren in het (communicatie)proces van de totstandkoming van een parkeerbeleidsplan;
  • de implementatie van het parkeerbeleidsplan ter hand te nemen.

De module wordt afgerond met een opdracht.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven modules