Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur en wordt afgesloten met een portfolio.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020. 

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

De kosten voor deze module:
€ 1.100,- vrijgesteld van BTW
(inclusief lesmateriaal)

ECTS

ECTS

Stedenbouw (SDB10)

Binnen deze module wordt u een inleiding gegeven op het thema stedenbouw en werkt u aan uw schetsvaardigheid. U wordt een beeld geschetst van het ontstaan van het vakgebied van de stedenbouw en de belangrijkste ontwikkelingen in de laatste eeuw. In deze historische verkenning zal ingegaan worden op de relatie tussen verkeer en stedenbouw. Van de deelnemer wordt gevraagd de aangeboden kennis toe te passen in de dagelijkse woonomgeving. Hij/zij gaat de stedenbouwkundige karakteristiek van een naoorlogse wijk analyseren in woord en beeld (deels huiswerk). Daarnaast werkt de deelnemer tijdens een tweetal colleges aan het onderdeel schetsvaardigheid. U werkt onder begeleiding van de docent een aantal opdrachten uit.

Na afloop van dit vak bent u in staat om:

  • voorbeelden van de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de Nederlandse stedenbouw en ruimtelijke ordening te noemen;
  • ingrepen in de stedelijke omgeving te begrijpen in het perspectief van de ontwikkeling van de Nederlandse stedenbouw;
  • de stadsplattegrond en de bebouwingsstructuur van wijken te herkennen naar tijdsbeeld;
  • voorbeelden van de wederzijdse beïnvloeding van verkeer en stedenbouw te noemen;
  • op een snelle en nette manier verkeerskundige maatregelen te schetsen en te beschrijven;
  • verbeeldend ontwerpkeuzes te onderbouwen.

Terug naaar overzicht

Inschrijven modules