Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

Lesdata:
18 okt. 2019 - v.m.
01 nov. 2019 - v.m.
29 nov. 2019 - n.m.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€  860 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel zelf aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Tijdelijke verkeersmaatregelen (VMM23)

De essenties van het vak zijn:

  • voorbereiden van tijdelijke wegmaatregelen, zoals het maken van omleidingroutes en bebording en bewegwijzering;
  • beoordelen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Na afloop is de student in staat om:

  • een relatief eenvoudig omleidingsplan (op wijkniveau) te maken;
  • een relatief complex omleidingsplan te beoordelen, zodat tijdelijke of permanente problemen in de verkeerscirculatie kunnen worden voorkomen c.q. opgelost;
  • de juiste bebording op de juiste plaats en in de juiste uitvoering te gebruiken.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven modules