Data

Deze module bestaat uit 4 lesdagen van elk 3 uur.

Lesdata:
13 sept. 2019 - n.m.
27 sept. 2019 - n.m.
18 okt. 2019 - n.m.
15 nov. 2019 - n.m.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.075 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

5 ECTS

Verkeer en omgeving (VPL21)

Aan de hand van een presentatie van de docent wordt in zijn algemeenheid ingegaan op de historie van de stedenbouw. Een aantal spraakmakende projecten passeren de revue en aan de hand van voorbeelden uit de praktijk krijgt u inzicht in de wijze waarop stedenbouwkundigen een ruimtelijke analyse uitvoeren. U gaat gedurende het college in groepsverband aan de slag met een toetsopdracht aan de hand van een casus. Tussen de colleges door begint u met de omgevingsanalyse van de casus en vormt u de eerste ideeën over een mogelijke herinrichting. Elke groep maakt een aantal schetsen op basis van de omgevingsanalyse. Deze worden tijdens het college besproken en onder begeleiding van de docent werkt u hier verder aan. In het laatste college geeft elk groepje een terugkoppeling van hun uitwerking van de casus en ontvangen zij feedback. Na afloop van het laatste college kan nog twee weken thuis aan de casus worden gewerkt voordat deze definitief ter beoordeling wordt ingeleverd.

Na afloop van de module heeft u inzicht in de relatie tussen verkeer en stedenbouw / architectuur en bent u in staat rekening te houden met de effecten die de (ruimtelijke) inrichting heeft op onder andere bereikbaarheid, toegankelijkheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersgedrag. Daarnaast bent u in staat om:

  • te inventariseren welke wensen andere disciplines (landschap, architectuur en politiek) hebben met betrekking tot de locatie en/of welke belangen er spelen;
  • een ruimtelijke analyse (stedenbouwkundige volgens Kevin Lynchmethode) te maken van de locatie;
  • goede creatieve en inspirerende ontwerpoplossingen te bedenken voor enerzijds de passanten en anderzijds lokale gebruikers van een openbare ruimte;
  • heldere en duidelijke doorsneden van een gebied te maken, waarbij het verschil tussen een Technische- en een Ruimtelijke doorsnede aan de orde moeten komen;

De hierboven genoemde competenties uit te werken in een inspirerende presentatie op A3 formaat met aandacht voor de lay-out.

 

Terug naar overzicht