Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

VRE11 of vergelijkbare werkervaring

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 860 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Verkeersbesluiten (VRE22)

Deze module betreft het vervolg van module Verkeersrecht (VRE11) en sluit naadloos bij deze module aan. Tijdens de module Verkeersbesluiten wordt kort de kennis over de wet- en regelgeving op gebied van verkeer opgefrist. Aan de orde komt de Wegenverkeerswet, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Ook wordt expliciet ingezoomd op het onderwerp aansprakelijkheid van de wegbeheerder. De kern van de module betreft  het opstellen van een verkeersbesluit.

Na afloop van de module bent u in staat:

  • aan te geven op basis van welke overwegingen wel of niet een verkeersbesluit met worden genomen;
  • een verkeersbesluit te maken.

Buiten de colleges stelt u een eigen verkeersbesluit op, die dient als toetsproduct voor deze module. De docent van de module beoordeeld dit Verkeersbesluit en voorziet u daarmee van waardevolle feedback.

We adviseren geïnteresseerden om zowel de module VRE11 en VRE22 aansluitend te volgen.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven modules