Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur en wordt afgesloten met een tentamen.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.100,- vrijgesteld van BTW
(inclusief lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Verkeersmanagement (VMM10)

Essenties:

 • afbakening begrip verkeersmanagement;
 • werking en toepassing verkeersstromentheorie;
 • werking en toepassing verzamelen verkeersgegevens;
 • werking en toepassing DVM-systemen op het hoofd- en onderliggend wegennet;
 • effecten DVM-systemen;
 • toepassing passende DVM-maatregelen op een locatie.

Na afloop is de student in staat om:

 • te beschrijven wat vakgebied van verkeersmanagement inhoudt in relatie tot andere onderdelen van het vakgebied van de verkeerskunde, bijv. mobiliteitsmanagement, verkeersregeltechniek;
 • te beschrijven wat onder het begrip verkeersmanagement wordt verstaan in de verkeersmarkt, vervoersmarkt en verplaatsingsmarkt;
 • welke doelen binnen het vakgebied van verkeersmanagement worden nastreeft en hoe zich dit door de jaren heen in beleidsplannen heeft ontwikkeld;
 • het hanteren van de begrippen intensiteit, snelheid en dichtheid in relatie tot verkeersgegevens en verkeersmanagement (basics verkeersstromentheorie);
 • doelen, technische werking, effecten en eigen mening over de diverse meetsystemen te kunnen onderscheiden;
 • doelen, technische werking, effecten en eigen mening over de diverse verschillende DVM-systemen te kunnen onderscheiden;
 • te kunnen bepalen welke soort inwinning nodig is voor welk soort DVM-systeem;
 • effecten van verschillende DVM-systemen te kunnen inschatten.

Deze module wordt afgesloten met een tentamen.

Terug naaar overzicht

Inschrijven modules