Data

Deze module bestaat uit 4 dagdelen van elk 3 uur.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.075,- vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

5 ECTS

Verkeersmodellen (VML31)

Tijdens de module verkrijgt de student inzicht in de opbouw van verkeersmodellen en de daaraan gerelateerde beleidsvragen. Aan de hand van opdrachten wordt een inhoudelijke uitwer­king gegeven van de belangrijkste onderdelen van een verkeersmodel, waarvoor het verkeersmodellenpakket OmniTrans wordt gebruikt. Studenten leren om een volwaardig verkeersmodel te bouwen, te bedienen en te beheren en krijgen inzicht in de inhoudelijke toepassingsmogelijkheden van verkeer- en vervoersmodellen.

Na afloop is de student in staat om:

  • een programma van eisen te schrijven voor het ontwikkelen van een verkeersmodel (hiervoor moet de student kunnen begrijpen hoe een verkeersmodel functioneert);
  • op basis van een beleidsvraag een keuze te maken voor het wel/niet gebruiken van een model en om te bepalen welke rol het model in deze situatie moet hebben;
  • een probleem helder te maken en de gewenste output (mogelijke oplossingen) te definiëren;
  • te bepalen of zijn beschikbare model de mogelijkheid biedt om zijn vraagstuk uit te rekenen en zo nee een ander type model te selecteren en keuzes te maken met betrekking tot de modelopzet;
  • modeloutput te interpreteren;
  • te werken met een verkeersmodel (generalistisch niveau);
  • de juiste vragen te stellen (tijdens en na de modelstudie) aan degene die de modelstudie uitvoert.

De module wordt afgerond met een toetsopdracht.
 

Terug naar overzicht

Inschrijven modules