Data

Deze module bestaat uit drie dagdelen van elk drie uur en wordt afgesloten met een tentamen.

08 nov. 2019 - v.m.
22 nov. 2019 - v.m.
06 dec. 2019 - v.m.

Het tentamen vindt plaats op 20 dec. 2019 in de ochtend.

v.m.: 09.30u - 12.30u

Instroomeisen

Geen instroomeisen.

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.100,- vrijgesteld van BTW.
(inclusief lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Verkeersonderzoek (VOZ10)

Verkeersafwikkeling op rotondes: hoeveel verkeer rijdt er over een rotonde, zijn er wachtrijen en wat is de wachttijd bij een kruising? Deze vragen worden geregeld aan wegbeheerders gesteld.

Een ogenschijnlijk simpele vraag “Hoeveel verkeer rijdt er over een rotonde?”. Toch is er een aparte methode voor ontwikkeld. Waarom, omdat het geen simpele vraag is. Hoe krijg je bijvoorbeeld een goed beeld van de stromen op de rotonde en weet je precies waar een voertuig de rotonde oprijdt en later weer verlaat? Zijn er ook voertuigen die rondjes rijden? Zo maar wat vragen waar ook nog aan moet worden gedacht én er zijn nog veel meer zaken waaraan gedacht moet worden voor een goede rotondetelling. Bedenk daarbij dat er in Nederland al meer dan 3000 rotondes zijn, dan mag duidelijk zijn dat een verkeerskundige altijd wel eens voor een dergelijk vraagstuk zal komen te staan.

Het bovenstaande maakt in het kort duidelijk dat er bij het opzetten van een goed verkeersonderzoek nogal wat komt kijken. Het maakt duidelijk dat het van wezenlijk belang is goed te overdenken hoe je een antwoord moet zien te vinden op soms simpele vragen. In dit vak staat dan ook centraal welke methoden er bestaan voor het tellen, het meten, het observeren, het enquêteren en het analyseren van gegevens verkregen uit onderzoek. Diverse onderzoeks- en analysemethoden worden tot in detail beschreven.  

Essenties:

  • onderzoek als onderdeel van de beleidscyclus;
  • diverse methoden van onderzoek;
  • plannen en organiseren van verkeersonderzoek;
  • onderzoek uitvoeren en de resultaten rapporteren.

De student is na afloop van dit vak in staat om:

  • nut en noodzaak van verkeersonderzoek te kunnen benoemen;
  • een keuze te maken uit de verschillende methoden van verkeersonderzoek;
  • diverse verkeersonderzoeken zelfstandig te kunnen organiseren;
  • de verzamelde gegevens op hun juistheid te beoordelen.

Terug naaar overzicht

Inschrijven modules