Data

Deze module bestaat uit 5 dagdelen van 3 uur.

Lesdata:
06 sept. 2019 - n.m.
13 sept. 2019 - n.m.
27 sept. 2019 - n.m.
11 okt. 2019 - n.m.
01 nov. 2019 - n.m.

 

 

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

De kosten voor deze module:
€ 1.720 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

8 ECTS

Verkeersplanologie (VPL41)

De module verkeersplanologie geeft inzicht in de verschillende schaalniveaus van stedelijke ontwikkeling en in ontwerpkeuzes. Basiskennis op gebied van stedenbouw en verkeer, met name op gebied van ontwerprichtlijnen, wordt in deze module als bekend verondersteld. De volgende ontwerpen komen aan de orde:

 • Locatiekeuze en vlekkenplan
  • Toelichting op ontwerpniveaus
  • Keuze voor een bepaalde locatie voor voorzieningen
  • Hoe maak je een vlekkenplan?
 • Structuur- en ontwikkelingsplan
  • Verkeerstructuren en doorstroming
  • Aantakken op bestaande ruimtelijke elementen
 • Verkeersstructuren en ontwerpconcepten
  • Verkeerstructuren in relatie met Duurzaam Veilig, de omgeving en architectuur en energievriendelijk ontwerpen
  • Toets Wet geluidhinder
 • Verkeersplannen en inrichtingsplannen
  • Berekenen parkeerbehoefte bij wonen, kantoor en winkels
  • Ontwerpen van een woonbuurt inclusief bovenaanzicht, dwarsprofiel en parkeeroplossingen
  • Parkeercheck (normen, ligging)

Na afloop bent u in staat om:

 • een vlekkenplan/ functiekaart te maken voor een nieuw te ontwikkelen gebied;
 • een verkeersstructuur te ontwikkelen voor een nieuw te ontwikkelen gebied die zowel voldoende capaciteit heeft om alle verkeersbewegingen af te wikkelen als verkeersveilig is;
 • een nieuwe verkeersstructuur te laten aansluiten op bestaande infrastructuur;
 • een nieuwe verkeersstructuur te laten inpassen in bestaand gebied;
 • rekening te houden met wettelijke en planologische voorwaarden;
 • een concretisering te maken van de verkeersstructuur op detailniveau.

De module wordt afgesloten met een individuele toetsopdracht waarbij u aan bovenstaande competenties werkt. U kiest hiervoor een eigen woongebied.

 

Terug naar overzicht