Data

Deze module bestaat uit drie dagdelen van elk drie uur en wordt afgesloten met een tentamen.

9 november 2018 - n.m.
23 november 2018 - n.m.
  7 december 2018 - n.m.

Tentamen vindt plaats op:
21 december 2018 - ochtend

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.100,- vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Verkeersrecht (VRE10)

Gedurende drie dagdelen maakt u tijdens deze module kennis met de voor verkeerskundigen belangrijkste bepalingen en procedures van:

  • de Wegenverkeerswet 1994;
  • RVV 1990 en BABW
  • de Uitvoeringsvoorschriften BABW.

Na afloop van deze module bent u in staat om:

  • relevante begripsbepalingen en wettelijke regels te kunnen plaatsen binnen de verkeerskundige context;
  • inzicht te hebben in de consequenties die kunnen ontstaan bij het nemen van een verkeersmaatregel;
  • vast te stellen of een verkeersmaatregel juridisch kan/mag worden genomen en of daarvoor een verkeersbesluit noodzakelijk is.

De module Verkeersrecht (VRE11) is geschikt voor wegbeheerders die betrokken zijn of gaan worden bij het nemen van verkeersmaatregelen of verkeersbesluiten, maar daarvoor de verkeersjuridische kennis nog niet hebben.

De module wordt afgesloten met een tentamen.

Vervolgmodule
In de vervolgmodule Verkeersbesluiten (VRE22) leert u een verkeersbesluit maken. We adviseren geïnteresseerden om op elkaar volgend de module Verkeersrecht en Verkeersbesluiten te volgen. 

Terug naaar overzicht