Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur en wordt afgesloten met een tentamen.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen.

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.100,- vrijgesteld van BTW
(inclusief lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Verkeerslichten

Deze module geeft een algemene inleiding op de toepassing en werking van hedendaagse verkeers­lichten­regelingen in Nederland. Daarbij wordt ook bekeken in welke situaties verkeerslichten de voorkeur genieten boven ongeregelde kruispunten en/of rotondes. Aan de hand van diverse huiswerkopdrachten maakt de student op een toegankelijke wijze kennis met de nogal complexe wereld van verkeerslichten, waarbij hij gericht leert kijken naar het wezen van een met verkeerslichten geregeld kruispunt: is het goed geregeld, en zo niet, wat zou er beter kunnen?

Essenties:

 • kenmerken vna rotondes en (on)geregelde kruispunten;
 • wettelijke voorschriften verkeersregelinstallaties;
 • basisbegrippen van het ontwerpproces van verkeerslichtenregelingen;
 • werking en functies van detectoren;
 • werking van een voertuigafhankelijke regeling;
 • speciale voorzieningen voor bussen, fietsers en voetgangers;
 • werking van gecoördineerde en netwerkregelingen.

Na afloop is de student in staat om:

 • een afweging te maken tussen de diverse kruispunttypen;
 • relevante voorwaarden uit de wettelijke voorschriften te benoemen;
 • een VRI-kruispunttekening te controleren;
 • de werking en de kwaliteit van een verkeerslichtenregeling te beoordelen;
 • speciale verkeersregeltechnische voorzieningen voor doelgroepen te benoemen.

Terug naaar overzicht

Inschrijven modules