Data

Deze module bestaat uit drie dagdelen van elk drie uur en wordt afgesloten met een tentamen.

06 sept. 2019 - n.m.
20 sept. 2019 - n.m.
04 okt. 2019 - n.m.

Het tentamen vindt plaats op 25 okt. 2019 in de ochtend.

n.m.: 13.00u - 16.00u

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor dit vak:
€ 1.100,- vrijgesteld van BTW
(inclusief lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Verkeersveiligheid (VVH10)

De module Verkeersveiligheid (VVH10) vormt de eerste kennismaking met het fenomeen verkeersveiligheid, verkeersongevallen en de mogelijkheden om verkeersgedrag te beïnvloeden. Doel van deze module is om te begrijpen hoe ongevallen ontstaan en welke mogelijkheden er zijn om maatregelen te treffen.

Na afloop bent u in staat om:

  • de kernwaarden van Duurzaam Veilig uit te leggen en te vertalen naar verkeersveiligheidsbeleid en maatregelen;
  • te benoemen welke analysemethoden er zijn, uit te leggen hoe ze werken en wanneer je welke methode toepast;
  • uit te leggen hoe een objectieve ongevalsanalyse wordt uitgevoerd;
  • subjectieve onveiligheidsgevoelens in beeld te brengen en te analyseren;
  • de uitkomsten van een ongevalsanalyse te interpreteren en te vertalen naar (integrale) maatregelen;
  • uit te leggen hoe een (gemeentelijk) verkeersveiligheidsplan eruit kan zien.

Het vak wordt afgerond met een tentamen.

 

Terug naaar overzicht

Inschrijven modules