Data

Deze module bestaat uit 4 dagdelen van elk 3 uur.

Lesdata;
15 nov. 2019 - n.m.
29 nov. 2019 - n.m.
10 jan. 2019 - n.m.
24 jan. 2019 - n.m.
 

 

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.505 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

7 ECTS

Verkeersveiligheidsbeleid (VVH41)

Deze module betreft het vervolg van de module Verkeersveiligheid (VVH13). Er wordt dieper ingegaan op de principes van Duurzaam Veilig en u leert hoe u deze kunt toepassen op een verkeersveiligheidsprobleem. U leert hoe u de verkeersonveiligheid integraal en proactief kunt aanpakken. Er wordt aandacht besteed aan het formuleren van beleidsdoelstellingen en de prioritering en selectie van maatregelen. Kosteneffectiviteit van oplossingen is daarbij van belang. Ook leert u hoe samenwerking en draagvlak bij de besluitvorming en uitvoering van verkeersveiligheidsbeleid kan worden bevorderd.

Na afloop bent u in staat om:

  • de principes van Duurzaam Veilig te doorgronden en toe te passen op een verkeersveiligheidsprobleem;
  • op basis van verkeersveiligheidsgegevens een analyse van een verkeersveiligheidsprobleem te maken en beargumenteerd beleidsdoelstellingen en beleidsaanbevelingen te kunnen opstellen;
  • een onderbouwde keuze te maken uit maatregelen waarmee een verkeersveiligheidsprobleem kan worden aangepakt;
  • voor een verkeersveiligheidsvraagstuk op regionaal/lokaal niveau een beleidsvoorstel te maken of te beoordelen;
  • bij dit verkeersveiligheidsvraagstuk ook de relevante partijen en hun belangen te kunnen benoemen, en voorstellen te kunnen doen voor het bevorderen van samenwerken en draagvlak.

Het vak wordt afgerond met een opdracht.

Terug naar overzicht

Inschrijven modules