Associate degree: Verkeerskundig medewerker

De deeltijdopleiding Associate degree (Ad) Verkeerskunde leidt op tot Verkeerskundig medewerker. Naast het verwerven van een grondige verkeerskundige basiskennis wordt gewerkt aan de praktische Ad-competenties. Het Associate degree is een nieuw type hoger onderwijs. Het maakt deel uit van de hbo-bachelor opleiding en leidt op tot een wettelijk diploma. Na het afronden van de opleiding zijn alle thema’s binnen de verkeerskunde bekend.Zo kun je eenvoudige verkeersonderzoeken uitvoeren en verkeersbesluiten opstellen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld de werking van verkeerslichten beoordelen en het ontwerp van relatief kleine verkeerskundige maatregelen ter hand nemen. De schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden zijn van een dusdanig niveau, dat je zelfstandig interne rapportages en toelichtingen kunt verzorgen.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor mensen die na het behalen van hun mbo4-diploma, hun werk- en denkniveau willen verhogen. Vaak zijn zij tijdens hun werk al met verkeerskunde in aanraking gekomen.

Opleidingsinformatie
Deze opleiding duurt twee jaar. De lesdagen zijn om de week op vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur, in Utrecht. Het eerste studiejaar heeft 22 lesdagen en het tweede studiejaar 21. De gemiddelde studiebelasting per week is 16 uur, inclusief de colleges.