Instroomvoorwaarden Associate Degree

Om in te stromen in het eerste jaar is minimaal een HAVO/VWO of mbo4 diploma nodig (b.v. civiele techniek of weg- en waterbouw). 

Om in het tweede studiejaar van deze opleiding te kunnen starten, hebben deelnemers ofwel het eerste studiejaar van de Ad-opleiding aan NOVI Verkeersacademie afgerond ofwel zijn in het bezit van het mbo-4 diploma Stedebouw en Verkeer (ROC Tilburg).

Vrijstellingen met CROW cursussen
Heb je bij CROW verkeerskundige cursussen gevolgd? Dan kun je vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken uit de Associate degree opleiding. Afhankelijk van je werkervaring en de gevolgde cursussen kun je wellicht zelfs vrijstelling krijgen voor de gehele Associate degree opleiding! Je kunt dan de opleiding met je Ad diploma starten en studeert vervolgens verder voor je HBO diploma Verkeerskunde.

Wil je meer informatie, neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs.