Vakinhoud - Associate degree

Eerste studiejaar

Verkeerskundige vakken
Verkeersveiligheid
Verkeerslichten
Verkeersrecht
Verkeersbeleid
Verkeersonderzoek
Verkeersmanagement

Mobiliteit

Ontwerp en omgeving
Stedenbouw
Verkeersontwerp

Methodische aanpak
Meten en weten

Algemene vakken
Communicatie schrijfvaardigheid
Communicatie mondelinge vaardigheid

Leergesprek

 

Tweede studiejaar

Verkeerskundige vakken
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Ontwerp verkeerslichtenregeling
Verkeersbesluiten
Ruimtelijk juridsch kader
Inspectie, beheer en onderhoud

Ontwerp en omgeving
Verkeerskundig ontwerp
Verkeer en omgeving
Geluid- en emissieberekening

Methodische aanpak
Leeronderzoek
Data analyse

Algemene vakken
Schriftelijk rapporteren
Presentatie en gespreksvaardigheden

Proevegesprek