Ga snel naar:

Associate degree (hbo-5) opleiding tot Verkeerskundig medewerker

Inhoud
De deeltijdopleiding tot Verkeerskundig medewerker bestaat uit een tweejarige opleidingstraject waarmee studenten worden voorbereid op zelfstandig functioneren in de verkeerskundige praktijk. De inleidende CROW/NOVI modules vormen de vereiste kennisbasis, die in het eerste studiejaar wordt uitgebreid met methodische en communicatieve vaardigheden. Tevens volgen de studenten enkele meeloopstages en schrijven aan het eind van het eerste leerjaar een reflectieverslag. In het tweede jaar wordt invulling gegeven aan de vereiste praktische beroepscompetenties, waarbij de focus verschuift van weten naar toepassen. De opleiding is gericht op het kunnen maken van beroepsproducten, zoals het organiseren van verkeersonderzoeken, het opstellen van verkeersbesluiten, het maken van eenvoudige verkeersontwerpen, het beoordelen van verkeerslichtenregelingen en het schriftelijk onderbouwen en opstellen van adviezen. De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een proeveverslag en het beoordelen van het bereikte werk- en denkniveau. De opleiding adviseert dan tevens over de mogelijkheden om de studie eventueel te vervolgen.

Diplomering
De Associate degree (Ad) opleiding is een relatief nieuw type hoger onderwijs, dat qua niveau aansluit op mbo-4-opleidingen en ook wel hbo-5 niveau wordt genoemd. Studenten die alle 120 ECTS-studiepunten hebben behaald krijgen het officiële Associate degree getuigschrift uitgereikt en mogen de titel ‘Ad’ achter hun naam voeren. De opleiding is sinds 2010 door de NVAO geaccrediteerd. Afgestudeerden kunnen in het derde jaar van de bachelor opleiding Verkeerskunde instromen.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor professionals met een mbo-vooropleiding, die in het kader van een gewenste carrièregroei hun werk- en denkniveau willen verhogen. Tegelijkertijd willen ze hun werkterrein verleggen naar verkeer en mobiliteit, na aanvankelijk opgeleid te zijn voor infratechniek, elektro, wegenbouw of bijvoorbeeld cultuurtechniek. Het is feitelijk het zelfde type functionaris als zij die de CROW/NOVI-opleiding volgen: tekenaar, werkvoorbereider, beheerder, planner, verkeersinspecteur, politieagent, rijschoolhouder of bijvoorbeeld vergunningverlener.

Studiebelasting
De opleiding duurt (inclusief het CROW/NOVI-programma) twee jaar en heeft een gemiddelde studiebelasting van 16 uur per week, inclusief de colleges. De lesdagen zijn in de regel om de week op vrijdag van 9.30h tot 16.00h uur. Het eerste studiejaar heeft 22 lesdagen en het tweede studiejaar 21.

Kosten
De studiekosten voor het studiejaar 2019-2020 bedragen € 6.490,- (vrijgesteld van BTW). Dit bedrag bestaat uit de kosten voor inschrijving, lesgeld, koffie/thee, tentamens en toetsopdrachten en eventueel één herkansing per leerblok. Dit bedrag is exclusief boeken en eventuele kosten voor excursies. Deze extra kosten variëren van € 250,- tot € 500,- per studiejaar. Voor deze studie is de Subsidieregeling Praktijkleren van kracht, met een bijdrage van maximaal € 2.700,- per student per studiejaar.