Ga snel naar:

Bachelor degree (hbo-6) opleiding tot Verkeerskundige

Inhoud
De vierjarige deeltijd hbo bachelor opleiding Verkeerskunde leidt op tot allround verkeerskundige. Naast inhoudelijke thema’s als verkeersveiligheid, beleid en proces, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, verkeersonderzoek, verkeersregeltechniek, smart mobility, parkeren en verkeersontwerp wordt uitgebreid aandacht besteed aan het verhogen van het werk- en denkniveau tot op bachelor niveau. De eerste twee jaar van de opleiding bestaan uit het Associate degree programma, dat zich vooral richt op het uitvoeren van beleid, in het derde en vierde leerjaar wordt de focus verlegd naar het ontwikkelen en implementeren van beleid. Daarbij worden de vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om problemen zelfstandig en integraal aan te pakken en de voorgestelde oplossingen overtuigend te onderbouwen. Na afloop van de opleiding beheerst de student zowel de technische als de beleidsmatige kant van de verkeerskunde. Met de bachelor graad van deze deeltijdopleiding Verkeerskunde ben je overal inzetbaar in de verkeerskundige beroepspraktijk.

Diplomering
Studenten die alle 240 ECTS-studiepunten hebben behaald krijgen het officiële Bachelor degree (hbo-6) getuigschrift uitgereikt en mogen de titel ‘Ing.’ (voor hun naam) of ‘BSc’ (achter hun naam) voeren. De opleiding is sinds 2011 door de NVAO geaccrediteerd.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor professionals die de Ad-opleiding Verkeerskundig medewerker hebben afgerond en hun bachelor degree willen behalen. Ook bieden wij de ruimte aan mensen, die in het verleden een voltijdsopleiding tot verkeerskundige halverwege hebben gestaakt en die opleiding alsnog willen voltooien. Een ander deel van de doelgroep bestaat uit mensen die reeds een bachelor degree in een aanpalend werkveld (zoals ruimtelijke ordening, civiele techniek, weg- en waterbouw, elektrotechniek of cultuurtechniek) hebben behaald, maar hun werkterrein willen verleggen naar verkeer en mobiliteit en het getuigschrift Bachelor Verkeerskunde willen behalen. Voor al deze categorieën geldt, dat zij vrijstelling voor het Ad-programma kunnen aanvragen en in het derde studiejaar kunnen instromen.

Studiebelasting
De opleiding duurt (inclusief het Ad-programma) vier jaar en heeft een gemiddelde studiebelasting van 16 uur per week, inclusief de colleges. De lesdagen zijn in de regel om de week op vrijdag van 9.30h tot 16.00h uur. Het laatste half jaar is vrij geroosterd voor het afstudeeronderzoek (eindscriptie).

Kosten
De studiekosten voor het studiejaar 2019-2020 bedragen € 6.490,- (vrijgesteld van BTW). Dit bedrag bestaat uit de kosten voor inschrijving, lesgeld, koffie/thee, tentamens en toetsopdrachten en eventueel één herkansing per leerblok. Dit bedrag is exclusief boeken en eventuele kosten voor excursies. Deze extra kosten bedragen maximaal € 250,- per studiejaar. Voor deze studie is de Subsidieregeling Praktijkleren van kracht, met een bijdrage van maximaal € 2.700,- per student per studiejaar.