Instroomvoorwaarden HBO Bachelor degree

Om tot een opleiding of programma te worden toegelaten, dient de student te voldoen aan de instroomeisen. De instroomeisen voor het eerste studiejaar van NOVI Verkeersacademie zijn een HAVO, VWO of mbo niveau 4 diploma. Beschikt men niet over een dergelijk diploma en is men 21 jaar of ouder, dan wordt het inschrijfformulier als verzoek tot inschrijving behandeld.  In alle gevallen vindt een intakegesprek plaats, waarin vastgesteld wordt in welke mate de student voldoet aan de instroomeisen en toelaatbaar is tot de opleiding. In voorkomende gevallen kan de student worden uitgenodigd voor een toelatingstoets. Ook wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van vrijstellingen voor vakken uit het opleidingspakket.

 

Vrijstellingen met CROW cursussen

Heb je bij CROW verkeerskundige cursussen gevolgd? Dan kun je vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken uit de onderbouw van de opleiding. Afhankelijk van je werkervaring en de gevolgde cursussen kun je wellicht zelfs vrijstelling krijgen voor de eerste twee studiejaren! Je start dan de opleiding met je Ad diploma en studeert vervolgens verder voor je HBO diploma Verkeerskunde.

Wil je meer informatie, neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs.