Vakinhoud HBO Bachelor degree

 

Eerste studiejaar

Verkeerskundige vakken
Verkeersveiligheid
Verkeerslichten
Verkeersrecht
Verkeersonderzoek
Verkeersmanagement
Verkeersbeleid
Mobiliteit

Ontwerp en omgeving
Stedenbouw
Verkeersontwerp

Methodische aanpak
Weten en meten

Algemene vakken
Communicatie schrijfvaardigheid
Communicatie mondelinge vaardigheid

Tweede studiejaar

Verkeerskundige vakken
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Ontwerp verkeerslichtenregeling
Verkeersbesluiten
Ruimtelijk juridsch kader
Inspectie, beheer en onderhoud

Ontwerp en omgeving
Verkeerskundig ontwerp
Verkeer en omgeving
Geluid- en emissieberekening

Methodische aanpak
Data analyse
Leeronderzoek

Algemene vakken
Schriftelijk rapporteren
Presentatie en gespreksvaardigheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde studiejaar

Verkeerskundige vakken
Verkeersmodellen
Parkeerbeleid
Netwerkregelingen
Openbaar vervoer


Ontwerp en omgeving
Integraal ontwerp
Ruimtelijke ordening/ontwikkeling

Methodische aanpak
Methoden en technieken
Beleidsevaluatie


Algemene vakken
Adviesvaardigheden
Financien

Stage onderzoek

Vierde studiejaar

Verkeerskundige vakken
Verkeersveiligheidsbeleid
Netwerkmanagement
Mobiliteit


Ontwerp en omgeving
Verkeersplanologie


Afstuderen