Ga snel naar:

CROW/NOVI Opleiding Verkeerskunde

Inhoud
Deze opleiding is samen met CROW ontwikkeld en bestaat uit negen inleidende modules, die elk over een specifiek verkeerskundig thema gaan, dat een goede kennisbasis legt voor verdere verdieping. De modules zijn zo opgezet dat ze in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. De deelnemer kan zelf bepalen welke modules interessant zijn. Samen omvatten ze de volledige breedte van het verkeerskundige werkveld. De modules vormen een uitdagende mix van theorie en praktijk en kunnen zonder specifieke vooropleiding worden gevolgd: een gezonde interesse volstaat. Het lesmateriaal bestaat grotendeels uit CROW-publicaties en wordt door de opleiding beschikbaar gesteld.

Diplomering
In deze opleiding wordt niet gewerkt aan het verhogen van het werk- en denkniveau van de deelnemer. De stof wordt op mbo+-niveau gegeven en bijna alle modules worden afgesloten met een tentamen. Deelnemers die minimaal acht modules met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het CROW/NOVI Diploma Verkeerskunde. Deze opleiding is niet door de NVAO geaccrediteerd. Elke afgeronde module levert wel 4 ECTS-studiepunten op, die een vrijstelling oplevert binnen het Ad-programma.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor professionals met een mbo-vooropleiding, die binnen hun huidige werkzaamheden te maken krijgen met verkeerskundige thematieken en daar meer kennis van willen opdoen. Zij werken als tekenaar, werkvoorbereider, beheerder, planner, verkeersinspecteur, politieagent, rijschoolhouder of bijvoorbeeld vergunningverlener.

Studiebelasting
Per module is de verwachte studiebelasting 3 dagdelen contactonderwijs, 1 dagdeel tentamen en circa 20 uur zelfstudie per module. De volledige opleiding kan in principe binnen één jaar worden afgerond, maar kan ook over meerdere jaren worden verspreid. De opleiding wordt verzorgd bij NOVI Hogeschool te Utrecht.

Kosten
De kosten per afzonderlijke module bedragen voor het studiejaar 2019-2020 € 1.100,- (vrijgesteld van BTW). Dit bedrag bestaat uit de kosten voor studiemateriaal, lesgeld, koffie/thee, tentamen of toetsopdracht en eventueel een hertentamen/herkansing. Voor deze opleiding kan geen beroep gedaan worden op Subsidieregeling Praktijkleren.