Ga snel naar:

Instroomtraject

CROW/NOVI Opleiding
Aan de instroom in deze opleiding worden geen specifieke eisen gesteld. Cursisten schrijven zich overwegend voor losse modules is en bepalen veelal in overleg met hun werkgever hoeveel modules ze uiteindelijk willen afronden.

Ad opleiding
Aan de instroom in deze opleiding worden geen specifieke eisen gesteld. Wel wordt iedere toekomstige student uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin wordt de vooropleiding, de werkervaring, de huidige werkplek en motivatie van de student besproken, evenals de inhoud en studiebelasting van de opleiding. Voor leerblokken waar­van de student de leerstof aantoonbaar beheerst wordt gewezen op de vrijstellingsprocedures die wij hanteren. Het commitment van de werkgever en ‘het thuisfront’ worden ook betrokken bij het advies dat de opleiding aan het eind van het gesprek aan de student uitbrengt. Afhankelijk van vooropleiding en ervaring kan ook geadviseerd worden om in het tweede studiejaar te starten.

Bachelor opleiding
Aan de instroom in deze opleiding worden strikte eisen gesteld, waarvoor iedere toekomstige student wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Personen die in het verleden een hbo- of wo-opleiding aantoonbaar voor minimaal 75% (180 ECTS) hebben afgerond, kunnen direct tot het derde jaar van de bachelor-opleiding worden toegelaten. Als bewijs worden enkel officiële cijferlijsten en/of getuigschriften geaccepteerd. Aanvullend geldt dezelfde vrijstellingsprocedure als voor de Ad-opleiding: voor leerblokken waarvan de student de leerstof aantoonbaar beheerst, kan hij vrijstelling aanvragen.