Mbo-4 opleidingen

Heeft u een Mbo-4 opleiding afgerond en wilt u zich verder ontwikkelen in de verkeerskunde? Dan kunt u onze 2-jarige Associate degree (Ad) opleiding tot Verkeerskundig medewerker volgen. Deze erkende deeltijd opleiding sluit uitstekend aan op het denk- en werkniveau van mbo-ers met enige werkervaring.

Heeft u geen Mbo-4 diploma, maar wel de nodige werkervaring in het verkeerskundige werkveld? Neemt u dan contact met ons op. In een intakegesprek kunnen we bepalen of u toelaatbaar bent.

In samenwerking met DTV Consultants en Koning Willem I College bieden wij daarnaast een deeltijd Mbo-4 opleiding aan. Deze opleiding vormt een doorlopende leerlijn met de deeltijd Associate degree en Hbo bachelor opleidingen van NOVI Verkeersacademie.

Mbo-4 opleiding to VRI-technicus

In de opleiding VRI-Technicus ligt de nadruk op de relevante elektrotechniek en op de verkeerskundige prestaties die je van verkeerslichten mag verwachten. De deelnemers verwerven naast inhoudelijke kennis ook taal- en rekenvaardigheden. Ze leren de werking van een verkeerslichtenregeling te beoordelen, pakken storingen gerichter aan en ze worden een betere gesprekspartner voor fabrikanten en wegbeheerders.