Ga snel naar:

Subsidie Praktijkleren

Sinds 1 januari 2014 is de Subsidieregeling Praktijkleren van kracht. Deze regeling stelt een subsidiebedrag van maximaal € 2.700,- per student per studiejaar beschikbaar voor de werkgever, wanneer een werknemer een geaccrediteerde, technische deeltijdopleiding volgt. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor het faciliteren van de student. Voor werkgevers die hier gebruik van willen maken heeft NOVI Verkeersacademie een speciale overeenkomst opgesteld, die werkgever, student en opleider aan het begin van het studiejaar kunnen ondertekenen.

Zowel de Ad- als de Bachelor opleiding van NOVI Verkeersacademie komen in aanmerking voor deze regeling. Voor de 2-jarige Associate degree opleiding kan het subsidiebedrag dus oplopen tot maximaal € 5.400,- per student. Voor de 4-jarige bachelor opleiding is het maximale bedrag € 10.800,- per student.

De werkgever kan de subsidieaanvraag digitaal indienen vóór 15 september na afloop van het studiejaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Kijk voor meer informatie de website van het RVO.