Toelichting opleidingen

NOVI Verkeersacademie biedt, samen met diverse partners, verkeerskundige opleidingen aan op mbo-, Ad- en hbo-niveau. De opleidingen richten zich op personen die zich naast hun baan verder willen ontwikkelen binnen het vakgebied verkeer en vervoer. Ongeacht je vooropleiding kun je een diploma halen in het verkeerskundige werkveld. Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd en erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In onderstaande tabel zijn de functieprofielen afgezet tegen de opleidingsniveaus. 

Verkeerstechnisch medewerker

mbo-4 niveau

Verkeerskundig medewerker

Associate degree

Verkeerskundige

hbo bachelor degree

Voor een goed beeld van de diverse opleidingsniveaus vindt u in het schema opleidingsniveaus (enkele typeringen van) de betreffende functieprofielen tegen elkaar afgezet.

Leren-werken
De opleidingstrajecten zijn ontwikkeld in samenwerking met diverse verkeerskundige partners en worden afgestemd op de specifieke opleidingsbehoeften uit het werkveld. Dat zorgt voor een actuele, functiegerichte invulling van de verschillende opleidingen. Bovendien zijn onze docenten allen werkzaam binnen het verkeerskundige werkveld en beschikken over uitgebreide, relevante praktijkervaring.

Een belangrijk uitgangspunt van alle opleidingen is om leren en werken te verbinden. Tijdens de collegedagen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen voorbeelden, ervaringen en vragen van deelnemers en docenten. Deze verbinding is cruciaal voor de uiteindelijke toepassing van het geleerde in de praktijk.
Verkeerskundige vraagstukken worden integraal aangepakt, omdat inzicht in de bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke kanten van verkeerskundige planvorming onmisbaar is. Naast vakinhoudelijke aspecten wordt veel aandacht besteed aan communicatie, presentatie, projectmatig werken en aan de beroepshouding.

Tussentijdse opbrengst
Het werkveld hoeft niet te wachten totdat studenten klaar zijn met hun opleiding. Al tijdens het eerste studiejaar gebruiken de studenten nieuwe inzichten en vaardigheden in hun dagelijkse praktijk. Zij worden breder inzetbaar. Daarna ontwikkelen de studenten in het tweede studiejaar de vaardigheden die men nodig heeft om zelfstandiger problemen integraal aan te pakken en ook om hun oplossingen te onderbouwen. Studenten kunnen op dit punt uitstromen met een Asscociate degree of kunnen door studeren voor het bachelor degree.