Wie zijn wij?

In samenwerking met Hogeschool NOVI en DTV Consultants is in september 2005 NOVI Verkeersacademie van start gegaan. NOVI Verkeersacademie richt zich speciaal op personen die al binnen het werkveld verkeer en vervoer werken en die een diploma als verkeerskundig medewerker (Associate degree niveau) of als verkeerskundige (hbo-bachelor niveau) willen behalen. Inmiddels zijn 37 studenten afgestudeerd op hbo-niveau en 33 hebben het Ad diploma behaald. De opleidingen zijn geaccrediteerd en voldoen daarmee aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt.

Uniek aan onze opleidingen is dat de student deze in combinatie met zijn baan kan volgen. Gemiddeld heeft de student om de week één contactdag in Utrecht, de rest van de studie verloopt via zelfstudie en het maken van opdrachten.

De opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met partners uit de verkeerskundige praktijk. Deze partners zorgen voor een actuele, functiegerichte inhoud van de verschillende onderdelen van de opleidingen. De studenten krijgen verkeerskundige vakken maar werken ook aan vaardigheden zoals bijvoorbeeld communicatie en oplossingsgericht werken. Deze vaardigheden zijn afgestemd op het beroepsprofiel van een verkeerskundige.