Ga snel naar:

Band met Werkveld

Voor een gespecialiseerde beroepsopleiding als de onze is een goede band met het werkveld van essentieel belang. Sinds onze start in 2005 ervaren wij veel commitment en support van vooraanstaande organisaties en bedrijven, zoals CROW, SWOV, Rijkswaterstaat, Heijmans, Arcadis, Sweco, Movaris, Goudappel Coffeng, DTV Consultants, maar ook van provincies, grote en kleinere gemeenten. Deze partijen denken mee in onze WerkveldAdviesCommissie over de vereiste beroepscompetenties, helpen ons om de leerblokken te ontwikkelen en actueel te houden en/of zijn werkgever van onze deeltijd docenten.

De opleiding staat ook in de operatie voortdurend in verbinding met de beroepspraktijk, omdat veel van de toetsopdrachten over actuele praktijkproblemen gaan die zich in de directe omgeving van onze studenten afspelen. Daarnaast werkt elke student gedurende het leerjaar aan een verslag, dat aan het eind van het leerjaar met een begeleider uit de praktijk wordt besproken. Gedurende de Ad-opleiding is dat zijn direct leidinggevende, waarmee met name de groei in werk- en denkniveau wordt beoordeeld, mede zoals dit op de werkvloer ervaren wordt. In de bachelor-fase zijn dat inhoudelijk experts waarmee zijn professionele volwassenheid als toekomstig verkeerskundige wordt beoordeeld.