Ga snel naar:

Examencommissie

NOVI Verkeersacademie beschikt over een eigen, onafhankelijk opererende examencommissie, die specifiek voor de diverse opleidingen werkzaamheden verricht. De examencommissie heeft volgens de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderzoek (WHW) tot taak ‘op objectieve en deskundige wijze’ (artikel 7.12 lid 2) te beoordelen of het gerealiseerde eindniveau van een afgestudeerde voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn. Hiertoe vervult zij de volgende taken:

 • bevorderen en controleren van de kwaliteit van de toetsing;
 • beslissen over de toepassing van het Onderwijs- en Examenreglement (OER);
 • verlenen van vrijstellingen;
 • afhandelen van incidenten en klachten (bezwaar);
 • bepalen van de sanctie voor frauderende studenten;
 • nagaan of bijzondere omstandigheden afwijking van de regels rechtvaardigen;
 • vaststellen van getuigschriften en bijhorende cijferlijsten.

De examencommissie van NOVI Verkeersacademie bestaat uit:

 • ing. G.J.M. Overkamp, Gemeente Winterswijk (voorzitter);
 • mevr. ing. A.F. Schievink MSc, Gemeente Hilvarenbeek;
 • ing. R. Kokkeler, CROW en
 • mevr. ing. M. van de Nadort, DTV Consultants.