Ga snel naar:

Interview met studenten, januari 2014

“Eerst nog even afstuderen”

Elke student van NOVI Verkeersacademie sluit zijn opleiding af met maken van een afstudeerscriptie. De afstudeerscriptie is het sluitstuk van de opleiding waarmee studenten laten, dat zij in staat zijn als volwaardige, zelfstandige verkeerskundigen aan de slag te gaan. We hebben twee studenten bevraagd naar hun ervaringen over het afstuderen.

Opbrengst

“Het maken van de scriptie heeft mij vooral geleerd steviger in mijn schoenen te staan.” zegt Edward van Schooten.“Het werkveld van de verkeerskundige is niet zwart/wit. De ene partij heeft andere belangen dan een andere en als verkeerskundiger moet je in  dat speelveld objectief blijven, maar ook je verkeerksundige mening durven te geven. De opleiding heeft mij daarvoor een brede theoretische basis gegeven”.  Dat je door de opleiding breder naar het verkeerskundige werkveld gaat kijken, beaamt Michel van Dijk.  “In mijn afstuderen ben ik juist op een originele oplossing gekomen, doordat ik het probleem heb aangepakt met input vanuit de verschillende vakken van de opleiding. Door verder te kijken dan het specifieke onderwerp van het probleem, in mijn geval verkeersonveiligheid, ben ik tot een integrale en creatieve oplossing gekomen.” De afstudeerscriptie van Michel van Dijk is dan ook genomineerd voor de Verkeerskundige Scriptieprijs, die jaarlijks op de Dag van de Mobiliteit wordt uitgereikt. “Ik heb de prijs helaas niet gewonnen, maar vond het erg leuk mijn scriptie voor een breder publiek te mogen presenteren”. 

Combineren van werken en leren

NOVI Verkeersacademie bereidt de studenten al vanaf het eerste studiejaar voor op het maken van een afstudeerscriptie door vakken als schrijfvaardigheid en methoden en technieken. “Je werkt tijdens je studie al naar het afstuderen toe” zegt Michel van Dijk. “In het derde studiejaar begin je al met een stage, waardoor je al ongeveer weet wat je te wachten staat bij het afstuderen.” Tijdens het afstuderen worden studenten begeleid door een medewerker van NOVI Verkeersacademie, die studenten zelf mogen kiezen. Zij merken dat het voor studenten vooral een uitdaging is om thuis, werk en studie goed te combineren. “Het afstuderen kost veel tijd, maar vergt nog meer discipline. Je kunt dat niet zonder de steun van mensen om je heen” zegt Van Schooten. Van Dijk benadrukt dat je de opleiding vooral voor jezelf moet doen: “Voor mij was het studeren bijna een soort van hobby. Ik vond het echt leuk om meer over de verkeerskunde te weet te komen. Dat is volgens mij ook wel nodig, anders valt het wel erg zwaar om elke week er  tijd in te steken”.

Doorlopend leren

Na de opleiding gaat het leren in het werk voor beide heren gewoon door.  “Dankzij de opleiding heb ik andere taken gekregen in mijn werk” geeft Edward van Schooten aan. “Eerder was ik vooral ontwerptechnisch bezig, maar nu draai ik  ook als projectleider zelfstandig projecten. Deze nieuwe uitdaging in het werk leveren weer een hoop leermomenten op”.  Michel van Dijk heeft een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt op zijn werk, waar hij ook van tekenaar naar adviseur is doorgegroeid.

 
Michel van Dijk,
werkzaam bij Aveco de Bondt
     Edward van Schooten
werkzaam bij gemeente Hoorn