Ga snel naar:

Patrick Hofman

Ik ben mijn loopbaan begonnen als wegverkeersleider bij de verkeerscentrale Zuid-Nederland. Het eerste jaar kreeg ik training on the job en leerde ik de organisatie kennen. Ik zag dat er tussen veel partijen afstemming nodig is om mijn werk als wegverkeersleider te kunnen doen. Hier wilde ik graag aan deelnemen, maar had daarvoor meer bagage nodig. Daarom vond ik de deeltijdstudie Verkeerskunde bij NOVI Verkeersacademie een goede opleiding om mezelf gericht verder te ontwikkelen.

Opstapje naar operationeel verkeerskundige
Dankzij de docenten uit de beroepspraktijk en de stages heb ik tijdens de studie het brede beroepsveld leren kennen. Halverwege mijn studie kreeg ik al de kans om door te groeien naar de functie van operationeel verkeerskundige, waardoor ik mijn opleiding al gedeeltelijk in de praktijk kon gaan toepassen. Het laatste jaar liep ik stage bij MAPtm, waar ik voor het eerst de marktkant van verkeersmanagement beleefde.

Met innovatie beleid werkelijkheid maken
Ik ben afgestudeerd op een innovatief onderwerp: integratie van verkeersmanagement en navigatiesystemen. Hierbij heb ik me verwonderd hoe vergevorderd de verkeerswereld al is met innovatieve toepassingen, om invulling te geven aan beleidsdoelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld verkeersveiligheid en milieu. Inmiddels ben ik zelf ook in deze wereld gestapt en werk nu bij MAPtm. Hier draag ik bij aan de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. Zo bieden we nog meer gemak voor de weggebruiker en helpen we de overheid van beleid werkelijkheid te maken.

Patrick Hofman
Traffic engineer, MAPtm