VERKEERSNET Academy

VERKEERSNET en NOVI Verkeersacademie gaan samenwerken binnen VERKEERSNET Academy

VERKEERSNET en NOVI Verkeersacademie zijn vanaf heden een samenwerking aangegaan binnen VERKEERSNET Academy. VERKEERSNET Academy gaat themamiddagen organiseren met als doel om verkeersprofessionals in korte tijd te informeren over de actuele ontwikkelingen in de sector verkeer en vervoer. Tijdens de themamiddagen belichten sprekers vanuit verschillende invalshoeken een actueel onderwerp. Er is daarbij alle tijd voor het stellen van vragen of discussie.

“We bieden de themamiddagen aan vanuit een visie op een leven lang leren. Professionals kunnen dankzij de themamiddagen snel worden bijgepraat over een actueel onderwerp. Ook ontmoeten ze tijdens zo’n bijeenkomst vakgenoten, die met hetzelfde thema in hun werk bezig zijn. Zo leren deelnemers ook van elkaars praktijkervaringen”, aldus Anja Schievink van NOVI Verkeersacademie. NOVI Verkeersacademie hoopt met de themamiddagen ook veel inspiratie op te doen voor het onderwijs. “Met behulp van de themamiddagen kunnen we actuele onderwerpen naar het onderwijs halen en ons opleidingsprogramma blijvend vernieuwen”.

VERKEERSNET ziet de samenwerking met NOVI Verkeersacademie als een logische uitbreiding van haar activiteiten. Hoofdredacteur Ron Hendriks.  “Het sluit mooi aan op de formule van Verkeersnet. Als online vakmagazine  streven we ernaar verkeersprofessionals compacte informatie aan te bieden  over actuele thema’s.  De themamiddagen bieden dat ook plus nog wat extra. In één middag ben je weer helemaal bij en je ziet collega’s die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Prima om te netwerken dus. ”

Op dit moment zijn twee themamiddagen ontwikkeld, met als onderwerp “Hoe breng je verkeersoplossingen aan de man?”  en “Geld  voor mobiliteitsprojecten uit Europa”. Meer thema’s zijn in ontwikkeling. Bent u benieuwd naar het aanbod van VERKEERSNET Academy? Kijk dan op de website www.verkeersnetacademy.nl